divendres, 4 de desembre del 2015

ELS NOSTRES PINTORS DE P3 Aquest mural és el resultat de tot un procés d'investigació i experimentació plàstica:
- Experimentar amb el color vermell i el color groc
- Descobrir què passa quan es barregen aquests dos colors
- Fer traços verticals amb el color marró
- Deixar les empremtes dels peus amb el color verd